Българска хранителна банка набира доброволци за участие в предстояща кампания

Уважаеми Дами и Господа,

Обръщаме се към Вас, като придружители и първи помощници на незрящите,членуващи в ССБ с анонс за предстояща кампания за набиране на храни втърговски обекти, която ще се проведе на 31 май и 1 юни. Кампанията ес работно заглавие "1 кг ДОБРОТА" и ще се реализира сред клиентите нахипермаркети на принципа "купи две, сподели едно с човек в нужда".

Към момента все още се договаря участието на търговските вериги иобектите, които ще подкрепят кампанията. Засега се включват Пикадили иКарфур с най-големите им магазини в София. Подобна кампания в същияуикенд ще се реализира и в други европейски страни.

За пълноценното изпълнение на планираните задачи Българска хранителнабанка има нужда от доброволци. Ако желаете и най-вече иматевъзможности, можете да се включите в кампанията като доброволци .Във всеки един търговски обект, има между 3 и 6 доброволеца, които в рамките на 4 часа са на ключови позиции за посрещане на клиентите изапознаване с кампанията.

Действия на доброволците по време на кампанията:

• посрещат клиенти на входа на магазина и предоставят информация закампанията (раздават листовки с препоръчителен списък храни, упътватклиентите към обособената за кампанията зона в търговския обект)

• предоставят допълнителна информация за групите хора, на коитохраната се раздава за подкрепа

• в  знак на признателност към тези, които дарят храни, дават картичкас благодарност

• описват по предварително изготвени форми събраните храни

• съдействат за натоварването на събраните храни на транспортнитесредства на БХБ

• носят тениски с отличителни знаци на БХБ и са в добро настроение

 

Всеки доброволчески екип има по един координатор. Координаторитепреминават през обучение и инструктаж. Допълнително ще мобилизиратдоброволци, които да се включат в техния екип по предварителносъгласуван с БХБ график. След приключването на дейностите по кампанията в склада на БХБ, където се събират всички храни отучаствалите обекти, храните ще се сортират и допълнително ще се правифизически контрол с оглед тяхната безопасност (проверка на срок нагодност, опаковки и пр.). В последващи дни доброволците ще могат да се включат в подготовка на пакети за раздаване, както и директнодоставяне на събраните храни до хората в нужда.

Всеки доброволец, който се включи в кампанията, ще получи персоналенсертификат за признателност, тениска и значка за признателност RobinFood Army.

Ако имате интерес и най-вече възможност, ще се радваме да  се свържете с нас за подробности. 

Българска хранителна банка се надява, че заедно ще успеем да съберемхрани, които по традиционните канали засега не може да се осигурят.

По-долу можете да  изтеглите постер на кампанията.

Благодарим предварително за проявената активност и съпричастие!

 

За контакти:
Иван Бакърджиев
Хранителна банка при ССБ
ул. "Цар Симеон" № 110
София- 1202
телефон офис :   02 803 35 46
GSM :   0899 079 907
E-mail: hranitelna.banka.ssb@gmail.com
Web:http://ssb-sofia.org
Attachments:
Download this file (BFB Food collection id.jpg)BFB Food collection id.jpg[ ]701 kB