Удостоверяване на увреждане при гласуване в секции на първия етаж

С цел преодоляване на евентуални двузначни тълкувания от секционните избирателни комисии на изборите за членове на Европейския парламент по прилагането на предоставените на хората с увредено зрение и със затруднения в придвижванетоправа за гласуване в секции на първи етаж, специално обозначени за тази цел, както и за гласуване с придружител на тези, които поради увреждането си не могат да извършат сами действията по гласуването, отправих писмо до Централната избирателна комисия, на което бе отговорено днес устно в заседание от нейния член г-жа Румяна Сидерова.

Отговорът е в смисъл, че сега действащият Изборен кодекс предоставя право на хората с увреждане на зрението и затруднения в придвижването да гласуват освен в секцията, в чийто избирателен списък са включени, така и в специално обозначена за тази цел секция на първия етаж на сградата, с най-малко избиратели по избирателен списък.

Тази категория избиратели могат да гласуват и във всяка друга подходяща избирателна секция, по тяхно виждане, без ограничение на адресната регистрация.

За реализиране на това право, както и за посочвването на придружител, който да подпомогне избирателя с увреждания, ако не може да извърши сам действията по гласуване, не е необходимо представяне на експертно решение на ТЕЛК, както беше по отменения Изборен кодекс.

Комисията преценява, в случай, че даден човек има увреждания, които видимо възпрепятстват придвижването му, или работата с бюлетината, без да е необходимо уврежданията да са установени от ТЕЛК.

Ако решите, за ваша сигурност, може да носите оригинал или копие на решението от ТЕЛК, но не е нужно да го представяте на комисията, за да се прилага към нейната документация.

За гласуване в избрана от лицето избирателна секция се попълва декларация по образец, че няма да се гласува на друго място; такива декларации се предоставят от комисията, те са по образец, приложение № 73 от изборните книжа.

Смятам, че не би представлявало пречка, ако попълните и отпечатате предварително приложения тук образец.

Недопускането до гласуване в избрана от всеки от вас секция, както и недопускането на придружител, практически представлява отказ за допускане до гласуване, който следва да е писмен и да се връчи на избирателя, на когото се отказва.

Той може да бъде обжалван пред съответната Районна избирателна комисия.

За проблеми можете да се обръщате и пряко към ЦИК, на обявени на сайта им телефони, както следва:

0882 56 51 15 и 0882 548 778

За съдействие при проблеми с гласуването може да се обръщате и към мен като правен консултант на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания- София, на тел.: 0895 48 36 03 като това в случая се отнася за хора с увреждания от цялата страна. 

Хари Хараламбов

Attachments:
Download this file (cik vaprosi ik hora s uvrejdania.doc)cik vaprosi ik hora s uvrejdania.doc[ ]13 kB