Портал “Достъп до работа"

Порталът “Достъп до работа" е част от проекта “Нови възможности за хората с увреждания”, който се финансира от Европейския социален фонд чрез оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Партньори по проекта са „Сега“ АД, БАРИС, British Counsil. А самият портал е собственост на „Сега“ АД. Целта на сайтът е да насърчава заетостта на хора с увреждания и реализацията им на пазара на труда.

На портала ще се публикува актуална информация за възможностите за започване на собствен бизнес, за финансиране по европейските фондове, за стимулите, които държавата предоставя на безработни и хора с увреждания за намиране на работа. Ще се публикуват коментари и разяснения по актуални въпроси на пазара на труда и проблемите на хората с увреждания. Експертите на портала ще дават юридически онлайн консултации по Кодекса на труда, данъчното и социалното законодателство. Достъп до работа има амбицията да създаде мрежа за сътрудничество между работодатели и хората с увреждания. 

Можете да посетите портала, използвайки линка по-долу:

http://jobaccess.bg/