От 6 до 15 август ще се раздават помощите по Чл. 52

От 6 август 2014 г., сряда,  до 15 август 2014 г., петък, без събота и неделя, и от 25 август 2014 г., понеделник,до приключване на разплащанията, с изключение на почивните дни, в Регионална съюзна организация София при ССБ ще се изплащат целевите помощи по чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в размер на 50.00 лв. за ползване на придружител през 2014 г. за 10 часа по 5.00 лв.. Всеки, който има право и е подал необходимите документи може да си получи сумата в клуба на РСО София  на Ул. "Цар Симеон" №110, в района на женския пазар от Елена Димитрова - сътрудник на ТСО. 

За съюзните членове от Териториална съюзна организация "Люлин" целевите помощи ще се изплащат на 6 август 2014 г., сряда, от 11.00 ч. в клуба на блок А на бул. „Европа“ №138 и на 07 август 2014 г., четвъртък, от 10.30 ч.  в клуба на ТСО „Люлин“ до кооперативния пазар в ЖК „Люлин“!
За допълнителна информация съюзните членове от ТСО „Люлин“ следва да се обърнат към своят председател Петър Йосифов.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РСО СОФИЯ