Вече е факт – асистенти за деца и възрастни

  В началото на седмицата Столичният общински съвет узакони промени в Наредбатаза предоставяне социалните услуги „Асистенти за независим живот”. Услугите вече са две – „Асистент за независим и активен живот” и „Асистент за независимо детство”. Бюджетът за съответната календарна година ще се разпределя между двете услуги пропорционално на подадените заявления в края на предходната.

  Програма „Асистент за независим живот” е насочена към активните хора с увреждания. Бюджетът и за 2012 г. Е около 6 млн. Лв. Това е най-сериозното финансиране за предоставяне на подобна услуга в цялата страна.

  Напомняме на всички незрящи кандидат-ползватели, че срокът за подаване за 2013 г. Изтича на 31 октомври 2012 г.