Нови устройства озвучават спирките в София

През месец юли започна монтирането на нови озвучени електронни табла по спирките на столичния градски транспорт. Прави впечатление по-добрата чуваемост на дикторския глас, отново женски, както и разположението. Машините  са поставени високо, върху метални стълбове.

Как изглеждат и звучат старите и новите електронни табла можете да разберете от линковете по-долу:

Модел 1

Електронни табла, монтирани на спирките преди няколко години. 

Модел 2

Табла, монтирани на спирките през лятото на 2014 г.