Изплащането на помощите за придружител за 2014 г. се забавя!

Поради възникнал проблем със софтуера на Агенцията за хората с увреждания засега не е възможно да се изтеглят и разпечатат списъците по които ще се изплащат целевите помощи по чл. 52 от ПП на ЗИХУ за ползване на придружител през 2014 г. в размер на 50 лв.! Това временно прави невъзможно изплащането на паричните суми, независимо, че същите са на разположение по сметката на организацията ни.

Екип от РСО работи усилено за отстраняване на проблема!
Във връзка с това Ръководството на РСО София Ви уведомява, че обявената начална дата се отменя до решаването на проблемите.
За началото на фактическото изплащане на помощите за придружител за 2014г. в размер на 50 лв. ще Ви уведомим допълнително по e-mail.
Информация ще се публикува и на уеб сайта на РСО София – www.ssb-sofia.org .
От Ръководството на РСО София при ССБ