Проблемът със софтуера на Агенцията за хората с увреждания е отстранен

Благодарение на упоритата работа на екип от РСО изплащането на целевите помощи по чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания ще стартира от 6 август 2014 г., сряда по вече обявения график!

Умоляваме съюзните членове, които не са си платили членския внос за 2014 г, който е в размер на 2 лв., да направят това при получаване напарите за придружител!

Целевите помощи по чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в размер на 50 лв. за ползване на придружител през 2014 г. за 10 часа по 5 лв. ще се изплащат от 6 август 2014 г., сряда,  до 15 август 2014 г., петък, без събота и неделя, и от 25 август 2014 г., понеделник,до приключване на разплащанията, с изключение на почивните дни. Всеки, който има право и е подал необходимите документи може да си получи сумата в клуба на РСО София  на Ул. "Цар Симеон" №110, в района на женския пазар от Елена Димитрова - сътрудник на ТСО.

За съюзните членове от Териториална съюзна организация "Люлин" целевите помощи ще се изплащат на 6 август 2014 г., сряда, от 11.00 ч. в клуба на комплекса на слепите, в общежитията на бул. „Европа“ № 138 и на 07 август 2014 г., четвъртък, от 10.30 ч.  в клуба на ТСО „Люлин“ до кооперативния пазар в ЖК „Люлин“  !
За допълнителна информация съюзните членове от ТСО „Люлин“ следва да се обърнат към своя председател Петър Йосифов.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РСО СОФИЯ