Членство в ССБ

Кой може да бъде член на Съюза на слепите?

Член на ССБ може да бъде всеки български и чужд гражданин, който трайно живее на територията на страната, има група инвалидност /загубена работоспособност - 71% и над 71%/ поради нарушено зрение и е навършил 18-годишна възраст. При определени условия членове на ССБ могат да бъдат и зрящи граждани.

Какви документи трябва да представите при кандидатстването за членство в ССБ?

а) лична молба;
б) решение на ТЕЛК;
в) две актуални снимки.