От Теленор ще премахнат допълнителните договори Ще важи последната дата на подписване.

     Казусът е валиден за абонати на Комуникационната група на ССБ, подписали на два пъти договори през последните 2 години. По молба на Съюза на слепите от Теленор взеха решение да приемат за отправна точка за договорите от 24 месеца последната дата на подписване. В случай че  абонатът е подписал договор на 2 февруари 2013 то последният ще важи до 2 февруари 2015, въпреки натрупванията произтекли от сключени предишни контракти.

     В близките няколко дни ще стане ясен операторът,към който ще продължи да съществува Комуникационната група, както и   преференциалните условия, от които ще могат да се възползват незрящи и  техни близки, без оглед на това дали са членове на ССБ или не. Офертата ще бъде качена на сайта на РСО София и ще бъде разпространявана и по други удобни за хора със зрителни увреждания канали.