Кой екранен четец ползвате при работата си с компютър?

(Обобщени резултати  от анкетата)

JAWS - 40%

NVDA - 20%

и двата - 30%

с нарушено зрение съм, но не ползвам четец - 10% 

Общо гласували: 20