Проект „Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал”

  


Проект „Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал  

В периода 05.01.2015г. – 05.05.2015г., спортен клуб за интеграция „Витоша” изпълнява проект „Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.

 Основна цел на проекта е повишаване на уменията и компетенциите на спортно-педагогическите кадри и треньори от спортните клубове в страната, развиващи спортовете шоудаун и голбал. По проекта ще се реализират два обучителни семинара – един по шоудаун и един по голбал, на които ще бъдат поканени да участват представители на всички спортни клубове в страната, развиващи тези спортове. Лектори на семинарите ще бъдат обучители от IBSA. 

 Настоящия проект ще повиши капацитета на всички спортни клубове в страната, развиващи спортовете шоудаун и голбал. Това ще създаде предпоставки за по-успешно бъдещо партньорство между спортните клубове, при организиране на национални и международни спортни събития, както и при провеждане на спортно-тренировъчни лагери 

Информация за финансиращата програма, може да намерите на адрес:http://www.ngogrants.bg/