Всички офиси на M-tel – отворени за абонати на „Групата”

На 9 февруари във всички магазини на M-tel, в София и в страната, ще може да се подписват договори за присъединяване към Комуникационната група на Съюза на слепите.

Офертата няма да е налична в офисите на Handy.
Графикът за градовете, в които служители на оператора ще бъдат изпратени по места в организациите е следният:

София

9 февруари
Бул. Европа 138, предприятие „Успех”
8.30-19.00

9-13 февруари
Ул. Цар Симеон 110
8.30-17.00


Перник

9 февруари
ул. Радомир 1, вх. В, етаж 2, клуб на слепите
10.00 ч.


Пловдив

10 февруари
Ул. Ландос 24, Културен дом
10.00 ч.


Пазарджик
9 февруари
ул. Пейо Яворов №2, етаж 2, Център за рехабилитация и интеграция на хората
със зрителни увреждания
10.00 ч.


Дряново

11 февруари
жк Успех, бл. 13
10.00 ч.


На място ще се издават служебни бележки, които заедно с ТЕЛК решенията ще се предоставят на M-тел при подписване на договорите. Препоръчваме на абонатите от София, които нямат възможност да дойдат в
предприятието или в клуба на „Цар Симеон” да се насочат към изброените по-долу магазини. Имаме уверение от M-tel, че персоналът в тях ще е добре запознат с условията по офертата за Групата на ССБ и незрящите ще получат
достатъчно адекватно обслужване. Магазините са следните:

Магазин ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ-БУЛ.МАРИЯ ЛУЙЗА-25-08:30-19:30 часа
Магазин СТУДЕНТСКИ ГРАД-УЛ.Академик Борис Стефан 35 Саут мол до Зимен дворец
11:00-20:00 часа
Магазин ВИТОША-БУЛ.ВИТОША 82 -09:00-19:00 часа
Магазин РАКОВСКИ 153-09:00-19:30 часа
Магазин ЛЮЛИН 4 бл.442 09:00-19:30 часа
Магазин МЛАДОСТ 3 бл.301 срещу Кауфланд 09:00-19:30 часа
Всички офиси на M-tel – отворени за абонати на „Групата”
Ясен е графика за посещение по организации


На 9 февруари във всички магазини на M-tel, в София и в страната, ще може
да се подписват договори за присъединяване към Комуникационната група на
Съюза на слепите. Офертата няма да е налична в офисите на Handy.
Графикът за градовете, в които служители на оператора ще бъдат изпратени
по места в организациите е следният:

София

9 февруари
Бул. Европа 138, предприятие „Успех”
8.30-19.00

9-13 февруари
Ул. Цар Симеон 110
8.30-17.00


Перник

9 февруари
ул. Радомир 1, вх. В, етаж 2, клуб на слепите
10.00 ч.


Пловдив

10 февруари
Ул. Ландос 24, Културен дом
10.00 ч.

Пазарджик
9 февруари
ул. Пейо Яворов №2, етаж 2, Център за рехабилитация и интеграция на хората
със зрителни увреждания
10.00 ч.


Дряново

11 февруари
жк Успех, бл. 13
10.00 ч.


На място ще се издават служебни бележки, които заедно с ТЕЛК решенията ще се
предоставят на M-тел при подписване на договорите.

Препоръчваме на абонатите от София, които нямат възможност да дойдат в
предприятието или в клуба на „Цар Симеон” да се насочат към изброените
по-долу магазини. Имаме уверение от M-tel, че персоналът в тях ще е добре
запознат с условията по офертата за Групата на ССБ и незрящите ще получат
достатъчно адекватно обслужване. Магазините са следните

Магазин ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ-БУЛ.МАРИЯ ЛУЙЗА-25-08:30-19:30 часа
Магазин СТУДЕНТСКИ ГРАД-УЛ.Академик Борис Стефан 35 Саут мол до Зимен дворец
11:00-20:00 часа
Магазин ВИТОША-БУЛ.ВИТОША 82 -09:00-19:00 часа
Магазин РАКОВСКИ 153-09:00-19:30 часа
Магазин ЛЮЛИН 4 бл.442 09:00-19:30 часа
Магазин МЛАДОСТ 3 бл.301 срещу Кауфланд 09:00-19:30 часа