Каква е операционната система на телефона, който ползвате?

(Обобщени резултати  от анкетата)

Android - 47.8%
Symbian - 8.7%
iOS - 27.5%
Windows Phone - 2.9%
Не ползвам смартфон - 13%
Не знам - 0%
Общо гласували: 69