Абонатите без включен интернет ще бъдат прозвънени с цел разясняване на опасността за натрупване на големи сметки

В следващите няколко дни всички абонати на Групата, които не са включили в договорите си интернет услуга ще бъдат прозвънени с цел информиране за възможността да натрупат сериозни сметки, при условие че ползват телефони, работещи под операционна система Android. Сметките, калкулирани до 22 март ще бъдат опростени. В случай, че вече са платени парите ще бъдат възстановени – на ръка или чрез откриване на кредит, от който ще бъдат приспадани следващи дължими плащания.

Молим отново абонатите с по-нови телефони или да изключат интернета от SIM картата си или да го добавят към тарифния си план. Тъй като интернет може да бъде активиран сравнително лесно и през апарата препоръчваме да избягвате предоставянето на личния си телефон на деца или на хора, на които нямате достатъчно доверие.