Първата стъпка я разбрахме...а втората и третата?

Александър Велков

Библиотеката на СУ „Климент Охридски” ще активизира работата с незрящи студенти. Това става ясно от писмата, които обучаващи се във най-старото висше училище у нас получиха на електронните си пощи. E-mail –ите са предоставени от самите студенти, след разяснението на инспекторите в съответните факултети, че поводът е инициатива на Студентски съвет, подкрепена от ректора.

Публикуваме текст на писмо, изпратено до студент с нарушено зрение:

Здравейте,

Университетска библиотека ще предостави  достъп  до необходимата пълнотекстова литература  за студенти със специални зрителни нужди. Като първа стъпка към предоставянето на тази услуга трябва да Ви регистрираме като читател на библиотеката или да допълним регистрацията Ви. Моля да ни изпратите следните данни: три имена, дата на раждане, факултет, курс, адресна информация.

Благодарим предварително.

 

Припомняме, че вече повече от десет години в библиотеката на СУ”Климент Охридски”  съществува обособено читателско място за незрящи. В момента то може да се посещава в специализиран за хора с увреждания сектор, намиращ се в двора на Ректората. Услуга, и към момента  предлагана от Библиотеката е сканиране и коригиране на учебна и научна литература. Поради многото заявки и сравнително малкия ресурс, все още има какво да се желае по отношение увеличаване броя на ползвателите. Условието е изданията да се заявяват максимално рано от студентите, което често се оказва проблематично. Сканирането и коригирането на цели  книги се избягва под различни предлози – от съобразяване със Закона за авторското и сродните му права до натовареността на служителите. Вече сканираните текстове се пазят и предоставят на други студенти. Техен списък, на произведенията,  може да бъде получен от ангажираните с дейността библиотекари, но ако го има онлайн е трудно откриваем. Самите текстове също не са достъпни за изтегляне в Мрежата. Нерядко обучаващи се с нарушено зрение са неприятно изненадани от новината, че не могат да   ползват необходимата им литература в домашни условия, тъй като броя на наличните книжни тела е по-малък от пръстите на една човешка ръка. Въпросните издания могат да се  преглеждат само в читалните. Както и да се ксерокопират.

Комуникацията по електронна поща е налице от години с по-голяма  инициативност от самите студенти. Проявата на такава от страна на Библиотеката заслужава поздравление. Както и следната практика, популяризирана, чрез сайта на институцията  http://libsu.uni-sofia.bg:

Уважаеми преподаватели,

Тук може да заявите за дигитализация книги (части от книги) и статии, за които сте носител на авторските права и ги предоставяте за ползване като учебни ресурси.

Библиотеката на СУ БЕШЕ ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ, СЪЗДАЛИ ТЕКСТОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА СИ, КОЯТО ОЧЕВИДНО НЕ Е АКТУАЛНА В МОМЕНТА.   Или ако е линк към нея не присъства на първа страница, както би трябвало да бъде. Търсенето на определено издание в каталозите е възможно с говорещ софтуер, но по отношение цялостната достъпност на страницата още има какво да се желае.

Ще следим с интерес какви ще бъдат следващите стъпки в посока усъвършенстване и оптимизиране библиотечно-информационните услуги за  зрително затруднени в университета, който има водеща позиция в  родните класации за престижност и предоставяне на качествено образование. Първата вече я разбрахме – събиране на регистрационни данни. Със сигурност втората би трябвало да бъде подробно запознаване на новопостъпващите в „Алма матер” с екстрите, грубо казано, от които могат да се възползват. Третата – работа с преподаватели, които освен да предоставят свои текстове в електронен формат биха могли да заявяват такива, при условие, че преподават на студенти с нарушено зрение. Списъкът с идеи може да бъде продължен още… стига да има кой да ги предложи и кой да ги реализира. Не само по проект и не само на думи.