Започва приемът на документи за личен асистент

Около 12 хиляди души ще могат да се възползват от програмата

От днес до 9 април в общинските администрации в цялата страна ще се приемат документите на желаещите да ползват услугата „личен асистент“ по програмата "Нови алтернативи", съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Тя е финансирана със 65 мил. лева по новата програма ОП "Човешки ресурси“  и от бюджета.

След оценка от социалните работници ще се прецени кои са най-нуждаещите се и какъв ще е личният бюджет на всеки потребител. Одобряването става след класиране в съответната община.

Самата услуга ще започне през май и ще продължи 10 месеца.

Според Агенцията за социално подпомагане около 12 хиляди души ще могат да се възползват от програмата, за да се грижат за приблизително толкова хора - деца с увреждания и тежко болни възрастни.

Потребителите трябва да докажат с ТЕЛК решение или с актуална епикриза от медицински лица нуждата си от асистент.

За лични помощници могат да се кандидатират безработни, млади пенсионери от първа или втора категория труд и студенти. Всички общини в страната са включени в проекта.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Операцията „Нови алтернативи” е по приоритетна ос 2 на програмата - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане в партньорство с 264 общини на територията на България и 23 района на Столична община.

Чрез „Нови алтернативи“ ще продължи предоставянето на услугата “личен асистент” в национален мащаб, към която имаше голям интерес и в предходния програмен период.

Източник: investor.bg