Проект „Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал


   

 

В изпълнение на проект „Семинари за повишаване на съдийските и треньорските умения по шоудаун и голбал”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. в периода 27-29.04.2015г. спортен клуб за интеграция „Витоша“ организира обучителен семинар по голбал за повишаване на съдийските и треньорски умения.

 

В семинара ще се влклчат 20 представители от спортните клубове в страната, развиващи спорта голбал. Лектори на семинара ще бъдат Диана Мърди и Робърт Ейвъри от Англия.

Семинара ще се проведе в конферентната зала на хотел „София Плаза“ и в залата на спортен комплекс „Люлин“

Основна цел на семинара е повишаване на уменията и компетенциите на спортно-педагогическите кадри и треньори от спортните клубове в страната и създаване на предпоставки за по-успешно бъдещо партньорство между спортните клубове, при организиране на национални и международни спортни събития, както и при провеждане на спортно-тренировъчни лагери

Информация за финансиращата програма, може да намерите на адрес: http://www.ngogrants.bg/