Телефоните, започващи с 0700 се таксуват на 5 ст. За тях не важат безплатните минути, полагащи се на абонатите в Комуникационната група на ССБ

Правим това уточнение, след запитвания към нас от абонати на групата. Разговорите към телефони, започващи с 0700 се таксуват на цена 5 ст. На минута и не влизат в пакета от безплатни минути към всички мрежи. Тарифата за такива номера си остава една и съща, независимо дали  обажданията са осъществени преди или след изтичането на минутите.