От 14 юли започва раздаването на помощите по Чл. 52

От 14 юли 2015 г. (вторник) започва разпределянето на помощите за придружител по Чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Сумата, тази година ще е в размер на 50 лв. Право на помощта имат всички членове на ССБ с увреждане на зрението между 91 и 100%, подали молби в териториалните структури.
Средствата за ТСО „Възраждане”, „Надежда”, „Съединение” и „Младост” ще се раздават на ул. Цар Симеон 110 до края на месец юли и след 2 септември. През август офиса на РСО София няма да работи. Молим членовете на организацията, които при получаване на помощите ще заплащат и членския си внос, за наше и тяхно улеснение, да носят банкноти от 2 лв или монети на същата стойност.