ОБЯВА ЗА ПЛАТЕН СТАЖ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

Във връзка със стартирането на проект "Диалог в тъмното - модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства" (BG 05 1875) по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,  (www.ngogrants.bg) търсим хора със зрителни увреждания, които да бъдат обучени и да станат членове на глобалната мрежа от фасилитатори на „Диалог на тъмно“ като работят на граждански договор в организирането и провеждането на събития от формата на „Диалог на тъмно“.

 

Какво предлага „Диалог на тъмно“?

ØВъзможност за личностно и професионално израстване

Ø5 дни безплатно обучение за незрящи фасилитатори  от експерт незрящ обучител

ØУспешно завършилите ще получат международно признат сертификат от обучението, който удостоверява, че вие имате качества и умения за фасилитатор по методите на Диалог на тъмно

ØЩе имате възможност да бъдете поканени да работите като фасилитатор в различни събития в страната и чужбина.

ØГарантирано заплащане при участие по горецитирания проект

ØВъзможност да бъдете част от глобална мрежа от незрящи фасилитатори

ØСлед успешното изпълнение на обучението ще имате възможност да приложите наученото в платен стаж в 4 града на България

Ø При добро владеене на английски език ще бъдете поканени да станете член на международната мрежа за фасилитатори    

 

Какво очакваме от вас?

-Да сте със зрително увреждане;

-Висше образование;

-Енергичност;

-Независимост;

-Отлични умения за ориентиране и мобилност;

-усещане за пълно удобство и независимост в тъмното;

-Висока степен на съсредоточеност и внимание;

-Добри аналитични способности;

-Способност за поемане на отговорност;

-Способност за вземане на решения;

-Отлични комуникативни умения;

-Отлични презентационни умения;

-Самоувереност;

-Бизнес облекло;

-Владеене на поне един чужд език

-умение за работа в екип;

-способност за работа под стрес.

Ако проявявате интерес, моля изпратете вашата автобиография най-късно до 14.08.2015 г. на имейл: bg051875@gmail.com

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще участват в обучение, което започва на 1-ви септември 2015 г. в София. Всички кандидатствали ще имат възможност да се включват безплатно като участници в събития от платформата „Диалог на тъмно” в България. 

 

Забележка: Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Логото на проекта може да свалите от тук:

Attachments:
Download this file (logo.doc)logo.doc[ ]72 kB