Колко пъти сте почивали в станциите на ССБ в Шипково или Обзор?

(Обобщени резултати  от анкетата)

Общо гласували: 18