О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ – СОФИЯ ПРИ СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

За периода 
30.10.2010 – 31.10.2015 г.

 

Докладът ще бъде разгледан на Отчетно-изборното събрание на РСО София. То ще се проведе на 30 и 31 октомври 2015 г. в Етрополе.