Кога можем да закупим устройство на лизинг?

Във връзка със запитванията за възможността за закупуване на телефони на лизинг от абонатите на Комуникационната група на ССБ публикуваме настоящият разяснителен материал. 

Според правилата на M-tel абонат, подписващ за пръв път договор към оператора няма право да кандидатства за устройство на лизинг. След като изминат 6 месеца от подписването това ограничение отпада. Тогава, ако желае, клиентът може да кандидатства. Тъй като лизинга се обвързва с тарифния план, на практика се сключва нов контракт.

Няма договори за лизинг по-кратки от 24 месеца.

 

Пример:

Абонат се е присъединил към Групата на 1 март 2015 г.. Договорът му ще изтече на 28 февруари 2017 г. Ако обаче на 1 септември 2015 г., след изтичане на половингодишния период, той си закупи устройство на лизинг договорът му ще приключи на 31 август 2017 г.