Регистрирали ли сте се някога в Бюро по труда?

(Обобщени резултати  от анкетата)

Да, регистрирал съм се преди - 38.9%

Да, дори в момента съм регистриран - 16.7%

Не, тъй като никога не ми се е налагало - 11.1%

Не, тъй като не вярвам в ефективността на този подход за търсене на 
работа - 16.7%

Все още не, но смятам да се регистрирам - 16.7%


Общо гласували: 18