В очакване на развитие по проблемите с получаването на картите и ползването на придружители в градския транспорт.

Миналата седмица РСО София изпрати писмо до Симеон Арнаудов, 
Изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност с копие до 
Омбудсмана на Република България Мая Манолова. Писмото бе подготвено във 
връзка с промяната в регламента за зареждане на електронните карти от 
близки или асистенти на хора с увреждания. В момента това може да се 
случи само ако приносителя на картата разполага с нотариално заверено 
пълномощно от ползвателя с увреждане.
Ако картата бъде изгубена или открадната, според заповед с източник 
ЦГМ, човекът с увреждане е длъжен да осигури присъствието на вписаните 
придружители, ако има такива. Подобен вариант е най-малкото спорен 
имайки предвид, че именно придружителя би могъл да злоупотреби с 
доверието ни. Възможни са и още няколко хипотетични ситуации, след които 
незрящите се оказват изправени пред трудно преодолими, поради излишното 
бюрократизиране на процеса бариери.
Третият, не по-малко противоречив казус бе повдигнат след оплаквания 
на незрящи, пътуващи в градския транспорт, на които са отправяни 
забележки и предупреждения от контрольорите, че придружителят им няма 
право да пътува безплатно с тях, ако името му не е вписано върху 
пластиката.
В случай, че противоречията между Столичната организация и ЦГМ по 
засегнатите по-горе въпроси продължат не е изключено те да се поставят 
пред администрацията на Столична община и Столичен общински съвет за 
тълкуване и евентуално прецизиране на текстовете за точния им смисъл.