Срокове

1 януари – 31 декември – Заплащане на членски внос за текущата година 

Февруари - Март  -  Подаване на молби за получаване на помощи за придружител по Чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

Февруари - Март – Записване за рехабилитация и балнеолечение в базата на ССБ в Шипковски минерални бани 

Юли-Септември – Разпределяне на молби за получаване на помощи за придружител по Чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Ноември – Абонамент за изданията на ССБ 

Всеки месец – записване и заплащане на билети за театър на преференциални цени

 

Забележка: Информация за конкретните срокове можете да получите от председателя на ТСО във Вашия район.