Доволни ли сте от промяната на светофарните уредби в София?

(Обобщени резултати от анкетата)

Да - 42.9% 

По-скоро да - 14.3%

По-скоро не - 14.3%

Не - 28.6%

Нямам мнение - 0%

Не съм запознат/а с промяната - 0%

  

Общо гласували: