Джон Милтън – (1608 - 1674)

Джон Милтън е общественик, английски поет и полемик. Милтън е известен главно със своята епическа поема „Изгубеният рай” и с радикалния си възглед за републиканска религия. Той никога не е бил добър ученик и веднъж е изключен защото напада своя преподавател. По-късно започва да пише поеми на английски, латински и италиански. Джон Милтън ослепява на 43 годишна възраст през 1651, и в някои от книгите му можем да открием абзаци за това, как често пъти това го е карало да се чувства злочест.

 

 

Източник: http://www.disabled-world.com/artman/publish/famous-blind.shtml

Превод: Добрин Добрев

 

Редакция: Александър Велков