Жозеф Плато – (1801-1883)

 

Жозеф Плато е белгийски физик. През 1836 г. открива ранна форма на стробоскопично устройство наречено „phenakistiscope”. Било е изградено от два диска, единия диск имал малки радиални отвори, през които можело да се наблюдава, докато другият съдържал поредица от изображения. Когато двата диска се въртели с нужната скорост, синхронизацията на прозорците и изображенията  предизвиквала анимационен ефект. Прожектирането на стробоскопични снимки  създавало илюзия на движение, и  представлява принос в развитието на киното. Удивен от създаващите се светлинни впечатления в ретината, Плато провежда експеримент, в който гледа директно към Слънцето за двадесет и пет секунди. В последствие губи  зрението си . Почива в Гент.

 

 

Източник: http://www.disabled-world.com/artman/publish/famous-blind.shtml

Превод: Добрин Добрев

Редакция: Александър Велков