Нов телефон – нов късмет. И нови предизвикателства! Колко хора ще могат да му се радват и колко да го ползват?

Александър Велков

 

  Постепенното, протичащо и към момента, преминаване на незрящите ползватели на мобилни телефони от устройства с операционна система Symbian към такава с Android ни изправя пред предъвквани за кой ли път предизвикателства. Подобни на тези, които стояха пред нас, когато се прехвърляхме от DOS към Windows и от Windows XP към Windows 7. Голямата разлика е именно в използваните устройства. Постепенно, поради ред причини, преобладаващите до скоро мобилни телефони с физическа клавиатура започнаха да отстъпват позиции, за да се стигне до положението им на бутикови продукти към днешна дата.

 

 

Говорещите програми

 

  За щастие екранният четец под Android е безплатен,  а българската говорилка – на достатъчно приемлива цена – 14-15 лв., в зависимост от онлайн таксите и курса на долара. Хроничната липса на финансиране, без съмнение, доста забавя процеса на усъвършенстване на Speech Lab. Единственото, спомагащо той, процесът,  да се случва е чувството за отговорност на Стоян Михов и БАКЛ. Последната версия на четеца излезе на 3 декември – тъкмо навреме за да бъде  инсталирана на придобилите популярност апарати LG – Wine smart h410.

 

Телефоните

 

  Няма съмнение, че за един незрящ телефона е повече от устройство, пренасящо речта от един човек към друг. За много от нас това е връзката  между дома,  където сме закотвени и околния свят. Телефонът е mp3 плеър, радио, диктофон, бележник – все функции, с които много зрящи хора биха се разделили като компенсация за по-ниска цена.  Но не и ние. Затова и трябва да се борим такива устройства да се третират от закона като помощно-технически средства и в някакви разумни рамки за  закупуването им да се отпуска финансиране. Тъй като, на този етап,  последното е научна фантастика ни остава само да  се надяваме на организации, които да договарят определени бройки на преференциални цени. Тоест, разчитаме на социалната отговорност и възможностите на компаниите производителки, операторите и търговците като цяло.

  В случая със споменатия модел обстоятелствата се свеждат до следното:  LG Wine smartе единственият, към днешна дата,  подходящ за зрително затруднени апарат с бутони. Пазарната му цена е 300 лв., а изтеглянето му от магазините е въпрос на година или  месец-два повече. Потенциалните ползватели са между 500 и 1000 човека, доходите на мнозинството от които не им позволяват да извършат подобна покупка, дори на лизинг.

  Оказа се, че операторът, към който е Комуникационната група на ССБ не е сключил договор с LG за настоящия модел, за разлика от другите две големи компании. Без съмнение, от M-tel положиха усилия да решат проблема. С тяхна помощ бяха закупени и разпределени телефони на 50 човека  от 6 града. За съжаление, последващи покупки, на каквато и да е цена на устройството, биха се осъществили много трудно. А времето тече.

 

Инсталация и обучение

 

  Оказва се, че хората,  способни да качат софтуера на андроидски телефон и след това да ти обяснят на достъпен език как да си служиш с него все още са вид, присъстващ в червената книга. По-съвсем разбираеми причини такива могат да се намерят основно в големите градове. Някои от ползвателите са склонни да заплатят на по-комерсиално настроените техничари и обучители за извършената услуга, а други минават през по-дългия и до известна степен тромав организационен път. Дори да съберем на куп двата варианта пак няма да получим задоволително число на обучени притежатели на говорещи устройства. Неизползвани резерви са назначаването на експерт във високите технологии на национално ниво, изготвянето на ръководства за работа с  мобилния софтуер(извън епизодично направените по проект), консултациите онлайн и т. н.

 

Решението:

 

  Преди няколко дни публикувахме и разпространихме обръщение към мобилните оператори, търговци и дарители, в което е  представен казусът с достъпните телефони. Търсим контакт с фирми, които могат да съдействат – било чрез финансова помощ, било с предоставяне на апаратите на максимално изгодни цени. Колкото е по-голяма фирмата, толкова шансът да прегърне някоя социална кауза е по-реалистичен. Но и процедурите, докато такова решение бъде взето – доста по-тежки. По-малките фирми имат и по-скромни възможности. Особено когато става дума за закупуване на мобилни телефони от хора с увреждания трябва да се търсят сериозни играчи, предоставящи сериозни гаранции.

 

  Съчетаването на тази дейност, наред с всичко останало,  извършвано в РСО София безспорно е нелеко предизвикателство. Очакванията към нас, както обикновено, са  доста по-големи от възможностите. Надеждите ни за някакво позитивно развитие с всеки ден намаляват, но докато телефоните още се продават на пазара няма да се откажем в опитите максимален брой от тях да достигнат до незрящи потребители.