Video eye: Нова секция в сайта на РСО София

Под шапката Video eye, или Видеооко, ще се стараем да подбираме и представяме интересни и полезни клипове, най-вече  от сайта за видеосподеляне Youtube. Канали, поддържани от незрящи потребители, разкази за начина на живот на хора с проблеми със зрението, кампании, посветени на трудностите, с които се сблъскват те. Надяваме се, чрез направените от нас описания да допринесем за разширяване на информационната палитра и набор от впечатления за случващото се по света. Как живеят  зрително затруднените в различните държави? В какви ситуации попадат? Как се справят с проблемите си?

 

    По-голямата част от материалите са на английски език, но има и изключения. Ще очакваме обратна връзка и съответно предложения от ваша страна за клипове, които да представим.

  Независимо от своите здравни проблеми незрящите са способни на геройство и обществено полезна дейност.

Първото клипче, което искам да споделя с читателите показва на  зрящия човек, какво означава да страдаш от частична слепота. Когато попаднах на него бях фрустриран от проблемите, с които се сблъскват незрящите. От една страна това е самата болест, но от значение са и социалните фактори. Нашето общество разчита предимно на зрителните канали за възприемане на действителността.  От друга страна загубата на зрение трябва да се компенсира посредством слуха и тактилността.

  Образите във въпросния клип са мъгляви и ограничени в едно светло петно заобиколено от мрак. Бинокулярното зрение губи своята сила тук. Виждат се откъснати образи и то доста слабо и размазано, често пъти звуците са стряскащи, защото  техният източник е неизвестен. Напук на хаоса от петна и всеобщата какафония незрящият герой успява да се ориентира в градската джунгла и достига своята цел.


Второто клипче
съдържа главно морално и социално послание. То разказва за ежедневието на загубил своето зрение японец, който извършва социална  дейност. Всяка сутрин той приготвя супа за една възрастна жена от местния старчески дом. Неговата будна съвест го подтиква да надмогне проблема си и да извърви изпълнения с трудности път до старицата. Давайки и топла супа показва своята загриженост за нея. Много често обаче се сблъсква с невнимателни минувачи. Те буквално преминават през него. Друг проблем е отсъствието на съответните ориентири, поради което се удря или губи своя път.

 Като водач на незрящ мога да кажа, че съм се сблъсквал с неразбирането на хората относно естеството на това да имаш  затруднения със зрението, един невъобразимо голям за нас зрящите проблем, който не можем да си представим в пълната му величина. Но важното в случая е, да да осъзнаваме необходимостта, моралната отговорност да се борим за един по-справедлив социален ред, при който зрящи и незрящи могат да развият своя пълен потенциал.

 

Линк към първото клипче:

https://www.youtube.com/watch?v=v9CawJSUy2

Линк към второто клипче:

https://www.youtube.com/watch?v=XRWG4WhwXvI

 

Описанията направи:

 

Добрин Добрев