Заключителна конференция по проект „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства – BG05/1875“

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната конференция по
проект „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със
социалните неравенства – BG05/1875“.

Конференцията ще се състои на 26 март 2016 г. (събота),
в хотел „Рамада София“ –  зала „Европа“,
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131.Начало на конференцията 10,00 часа.

Ще бъдат представени резултатите от проекта, поуки и изводи от
проведените дейности, бъдещето на диалог на тъмно в България. Гостите
на конференцията ще имат възможност да се включат в специално
подготвените за случая сесии на тъмно, които ще бъдат ръководени от
Даниела Димитрова, директор в Социално предприятие диалози Германия,
заедно с българските обучени фасилитатори.

Диалог на тъмно е необичайно преживяване, в което, заедно с
представители на местната власт, общинската и държавната
администрация, граждани, представители на уязвими групи,
неправителствения сектор, бизнеса, културата и изкуството, поставени в
равни условия ще преживеем емпатия и свързаност.

Събитието се състои от две части – първата част в абсолютна тъмнина и
втората част обратна връзка на светло.

В такава среда ролите ще се разменят и незрящите ще водят зрящите в
процес на взаимно опознаване и диалог.

Водещите са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт-психолог.
Чрез този нестандартен метод за водене на диалог искаме да спомогнем
за насърчаване на включването на гражданското общество в процесите на
формулиране на политики и вземане на съвместни решения като
същевременно променим предразсъдъците по ключови обществени теми.
В тъмното ще научите:
• Коя е светлата страна във Вас и в другите?
• Как тъмнината благоприятства диалога и решаването на проблеми?
• Каква е дефиницията за „светло бъдеще” за българското общество?
• Ефективен ли е диалогът между власт, институции, бизнес и граждани?

Заповядайте! Местата са ограничени!

Моля, резервирайте и потвърдете участието си, до 22 март 2016 г., на
Георги Гергов – модератор на конференцията, на тел. 0895443619 или на
електронна поща fshzubg@gmail.com.


Програма на конференцията
9:30 ч. – Регистрация
10:00 ч. – Откриване на конференцията – д-р Иван Янев
10:15 ч. – Представяне на проекта – Евгени Митев – координатор и
медиен експерт и д-р Иван Янев ръководител на проекта и председател на
ФСХЗУ
10:45 ч. – Диалог на тъмно – идея, разпространение и бъдеще – Даниела
Димитрова – директор в социално предприятие диалози  Германия
11:15 ч. – Обратната връзка на българските участници, преминали през
работилниците по проекта – Милена Михайлова – дебрифър (водещ
обратната връзка на светло по проекта)
11:45 ч. – Дискусия
12:15 ч. – Почивка
13:00 ч. – През "очите" на българските фасилитатори – впечатления,
изводи, случки – Ели Кушнеренкова, Милена Костадинова, Михайл Илиев,
Недялко Димов, Румяна Янева, Савка Кацарска
13:30 ч. – Диалог на тъмно в българските медии – Евгени Митев –
координатор на проекта
14:00 ч. – Представяне и излъчване на филма посветен на диалог на тъмно България
14:30 ч. – Представяне на наръчник за диалог на тъмно в България –
опит, изводи, впечатления – Даниела Димитрова, Милена Михайлова,
Евгени Митев, Никола Калев, Иван Янев
15:00 ч. – Дискусия
15:30-18:30 ч. – Работилници на тъмно – Даниела Димитрова и екип

Модератор на конференцията – Георги Гергов


Очакваме Ви!

С уважение:
Д-р Иван Янев
Председател на федерация
„Спорт за хора със зрителни увреждания“
тел. 0888319288

„Това събитие и изготвения документ за него се осъществява с
финансовата подкрепа на Програмата за
 подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
 механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
 отговорност за съдържанието на документа се носи от федерация [Спорт
за хора със зрителни увреждания] и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че
 този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм
 на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за
 подкрепа на неправителствени организации в България."
***
Това съобщение е от националния осведомителен канал за спорт за хора с
увреждания.
Отговорността за създаването и адекватното функциониране на
информационния канал е на федерация „Спорт за хора със зрителни
увреждания”.
Администратор: Димитър Димитров
dimitar8282@gmail.com