Всички, присъединили се към Групата до 31 май ще могат да подпишат при новите условия

Очаква се разговорите за тях да започнат през октомври

Срокът, в който абонати със зрителни проблеми и техните близки могат да се присъединят към Комуникационната група на ССБ и след това да преподпишат при новите условия за периода 2017-2019 е 31 май 2016 г. Това бе уточнено на среща между отговарящите за Групата от страна на оператора и РСО София.Очаква се разговорите за промените в тарифните планове да се проведат в периода октомври-ноември 2016 г., а началото на кампанията по преподписване да започне през февруари 2017 г.