Какво е това „незрящ”?

Александър Велков

  Преди доста години с колегата Данчо Георгиев водехме едно спортно предаване по университетското радио „Алма матер”. Моят ресор беше футбола, а неговият – спорта. Обадил се той на един треньор, който искахме да поканим и помежду другото станало дума, че Данчо е незрящ. „Какво е това „незрящ”?” попитал човекът, явно незапознат с това, навлязло в близките 15-20 години понятие. Съгласи се да участва. Дали защото го беше поканил незрящ или не, няма да разберем никога. Няма как, обаче да не признаем, че „незрящ” звучи доста по достойно и авторитетно от наложилото се в практиката „сляп”. Бихме могли да заменим думата, да кажем с „професор” или „българин” без стрелката на кантара на престижността да мръдне дори на сантиметър.