Скаути със зрителни проблеми във Великобритания

Над два милиона са незрящите в Обединеното кралство. В това число влизат както хората изгубили напълно зрението си, частично виждащи, както и хора със значими зрителни проблеми имащи въздействие върху живота им.

Над 370 000 са регистрираните като незрящи или частично виждащи. Вероятността за възрастните хора да получат зрителни проблеми е по-голяма.

Много  от тези заболявания могат да бъдат излекувани чрез операция, или най-малко  подобрени с предписването на подходящи очила или лещи.

 

Да живееш без зрение

 

Ежедневието може да е много трудно за незрящите. Може да се проявят проблеми с ориентацията, възприятията, баланса и координацията.

Самочувствието, увереността и други по-видими сфери като мобилността и достъпа до информация.

Някои млади незрящи или слабо виждащи се обучават в специални училища или в класове към обикновени такива. В специалните училища най-често учат лица пътуващи далеч от дома.  Скаутинга би ви дал възможността да създадете приятели близо до дома, което е невъзможно при определени случаи.

 

Практически напътствия

 

-          Винаги питайте незрящите или техните родители за състоянието на очите им и продължете въпроса до това от каква помощ се нуждаят. Питайте за всякакви съвети или практически напътствия, които ще ви помогнат.

-          Не се притеснявайте да кажете „Радвам се да те видя”. Незрящите също използват подобни изрази.

-          Използвайте повече вербални описания и се опитайте да избегнете изрази като „ето там”. И директни напътствия от типа „върви на дясно”, „ела към мен” и др.

-          Използвайте правилно допира при среща или поздрав. Кажете името си. Нека се запознаят с вас и да се убедят, че ги гледате. Предупреждавайте, когато идвате или си отивате.

-          Пояснявайте дали има и други хора около вас и дали сте в малка или голяма група.

-          Разходете се около мястото на вашата среща и ги информирайте при промяна от всякакъв вид.

-          Ако ги водите или насочвате попитайте ги дали се нуждаят от помощ и ги помолете да ви хванат за ръката над лакътя. Вървете с тяхната скорост, кажете им накъде сте тръгнали и отбележете по-важните места по пътя.

-          Има множество  помощни средства от типа на: лупи, печатни материали с уголемен шрифт, брайлови текстове, аудиоописания, електронни и екранни четци  на разположение в местните съюзи за незрящи.

-          По време на различните дейности  съвети и коментари от инструктори и приятели могат да са от помощ.

-          Поинтересувайте се от това, кой от каква  подкрепа се нуждае. Всеки има различни нужди.  Например, ако някой иска уголемен шрифт  не му давайте брайл.

-          Някои младежи използват бели бастуни за ориентация и мобилност, така че другите скаути трябва да са наясно и да внимават.

-          Много от незрящите са над 65 г. Имайки това предвид може би е добре да се консултирате с лидер или родител.

-          Разучете какви  специални помощни средства има,  например брайлов компас, които могат да помогнат по време на скаутската дейност, тактилни карти, ярки въжета, колчета и др. Импровизирайте с това кои въжета са по-добри маркери, по-контрастиращи и ясни.

-            Ако се прилагат специални образователни практики установете контакт с училището или колежа за допълнителни съвети.

 

 

Превод: Добрин Добрев

Редакция: Александър Велков

Източник:

 

https://members.scouts.org.uk/supportresources/2416/sight-loss?cat=419,377,293,350