Банка ДСК въвежда нови мерки за сигурност при онлайн транзакциите с дебитни карти

В съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, Банка ДСК въведе за своите картодържатели 3-D парола – SecureCode за карти с логото на MasterCard и Verified by Visa password (VbV password) за карти с логото на Visa. Паролата служи за допълнителна идентификация на картодържателя при Интернет разплащания. Въвеждането на паролата е задължително, когато търговецът е включен в програмите за сигурност.

 

 

Паролата е еднократна и е валидна за конкретна транзакция с банкова карта в Интернет.

 

Важно е да знаете, че с Вашата карта ще можете да извършвате онлайн плащания и при търговци, които още не използват системите за сигурност Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

 

 

 

Колко ще струва?

 

 

 

Регистрирането на средство за получаване, както и използването на еднократна  3-D парола за Verified by Visa и MasterCard SecureCode е безплатно за картодържателите на Банка ДСК.

 

Вашите предимства:

 

·         По-голяма сигурност при плащания в Интернет чрез допълнителната идентификация;

 

·         Плащането може да се осъществи само след въвеждане на правилна парола;

 

·         Имате предимство в случай на оспорване на интернет транзакция, за която има съмнение, че е извършена неправомерно.

 

Какво трябва да направя?

 

Ако имате заявено средство за подписване на преводи чрез интернет банкирането на Банка ДСК, можете сами да регистрирате мобилен телефон или тоукън за получаване на еднократна 3-D парола чрез ДСК Директ.

 

Ако нямате заявено средство за подписване на преводи чрез ДСК Директ, е необходимо да посетите клон на Банка ДСК, за да регистрирате средство за получаване на еднократна 3-D парола - мобилен номер или тоукън.

 

 

 

Източник:

 

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/cards/Usefull%20Info/attention/