На върха на пръстите - Градския краеведчески музей проведе особена екскурзия за незрящи

  На 14 април Краеведческия музей посрещна необичайни посетители от Обществото на слепите в Миас, начело с председателката си Виктория Кордюкова. За първи път музеят отвори врати за посетители с нарушено зрение. Сред тях имаше две напълно незрящи момичета. Предварително те дадоха съгласието си да журират в конкурса за деца „Рецепти за здраве”.  Един от сътрудниците в краеведческия музей работи по програма за достъпна среда. Той е преминал през обучение за работа с хора с ограничени възможности. На свой ред, всички служители преминават през практика за обслужване на посетители с увреждания.

 

  Уточняваме, че Миаският музей за четвърта поредна година провежда провежда конкурс, посветен на Деня на здравето. Всяка година съдържанието леко се променя. През тази година една от номинациите била изготвяне на тактилни картини за незрящи. Съгласно правилата на конкурса те ще бъдат оценявани от представители на Обществото на слепите. Спонсор на номинирания проект „По-добра тактилна работа” станал регионалният клон на корпорацията „Сибирско здраве” в лицето на нейния ръководител Юлия Кадакина.

  След определянето на най-добрите девет работи членовете на журито с удоволствие се разходиха в музея. Екскурзията премина необичайно. Тя е била подготвена специално. От фонда на музея били подбрани експонати, които могат да бъдат докосвани с върха на пръстите. Би било престъпление към особено чувствителните хора, неизлизащи особено често, да преминат през обичайната музейна обиколка. Без да докосват нищо с ръцете си. Екскурзиантите с интерес разгледаха археологически находки от древността.Каменна брадва, глинен съд, каменни оръдия. Разказът на археолога се съчетаваше с „изследване”на древните предмети.Следваха костюми, кърпи, посуда, предмети, изляти от каолин и изработени от желязо и много други. Гостите изразиха желание за ново посещение.

 

Нина Чухарева

Старши научен сътрудник в музея

 

Превод: Александър Велков

Дата на публикация: 21 април 2016 г.

Източник:

 

http://newsmiass.ru/index.php?news=41389