Незрящите могат да определят размера на човек по гласа

 

  Счита се че по-пълните хора имат по-ниски гласове. Но малко от зрящите се замислят, че може да познаеш колко е висок човек, просто слушайки гласа му.

  Ново изследване показва, че незрящите могат да определят размера и ръста на човек докато говорят с него. В изследването участвали над 90 доброволци. Сред тях имало незрящи по рождение, късноослепели, а също и зрящи. Участниците  били на възраст между 20 и 65 години. Те прослушвали  двойки записи на гласове на 30 мъже.

 

  „Изяснихме, че незрящите имат способността да  определят относителните размери на тялото на  даден човек с такава точност, с каквато го правят и зрящите” разказва авторът на изследването Катажина Писанская от университета в Съсекс. Колкото по голяма била разликата във възрастта между отделните двойки говорещи с толкова по-точно изследваните лица се доближавали до реалния ръст на обектите.

  По думите на изследователката предишни изследвания показали, че слушатели определят по-точно различията в  размера на телата на мъжете, отколкото на жените. „Участниците в експеримента правят изводите си на базата на две характеристики на гласа – тембър и формант” добавя Писанская.

    Пояснение: формантът е термин от фонетиката, обозначаващ акустичната характеристика на звуковете в речта, свързани с нивото на  честотата на гласовия тон и  образуващи тембъра на звука.

  „От гледна точка на теорията смятаме, че хората  притежават такива способности, тъй като размера на телата се явява много важно  в сферата на общуването и здравния статус. „, размишлява изследователката.

    Разпространено е схващането, че високите мъже са по-здрави и предпочитани за партньори и в резултат имат повече деца.

  „А що се отнася до социалния статус, те получават по-добро образование и по-висока заплата. И вероятно заемат по-високи ръководни позиции, в сравнение с ниските”, обобщава Писанская.

  Мнението й е, че това вероятно е  било важно за нашите предци. така че  способността ни да възприемаме размерите на телата по  гласовете може би е част от нашата еволюция от древността и все още е социално значимо.

  „Разбира се, вие можете да определите ръста на човек просто като го погледнете. Но това може да ви заблуди. Хората в миналото не винаги са могли да видят човека от подходящо разстояние и и е напълно възможно гласът да се е явявал допълнителен сигнал при отсъствието на визуалната информация. Или когато „картината” е довеждала до заблуждение. „ пояснява изследователката.

  Отбелязва се, че сама по себе си възможността за определяне ръста на човек по гласа не изисква визуален опит. Тоест точните параметри били разпознаваеми дори за незрящите по рождение.

  Все пак, засега учените все още не знаят защо хората могат да „измерват” себеподобните си само по гласа. В момента подобни тестове се правят и върху жени.

 

Превод: Александър Велков

Дата на публикацията:22.04.2016 г.

 

Източник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2745979&cid=2161