Кой е най-предпочитаният от Вас формат за четене на книги?

Обобщени резултати:

 

брайлов - 0%

електронен - 61.5%

аудио/mp3 - 15.4%

плоско-печатен/уголемен - 7.7%

нямам предпочитан - 15.4%

не чета книги - 0%

 

 

Общо гласували: 13