ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДИАЛОГ ЗА СПОРТЕН ДУХ”

Имам удоволствието, от името на целия екип на Българската асоциация за рекреация и туризъм (БАРТ), да Ви представя проект „Доброволчески диалог за спортен дух”. Същият е одобрен за съфинансиране по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община (сесия м. ІІ/2016 година). Инициативата е в подкрепа на София – Европейска столица на спорта през 2018 г..

 

 

            1. Представяне на организацията

 

Българска асоциация за рекреация и туризъм (БАРТ) е регистрирана през 2012 г. Вписана е в регистъра на Министерството на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. От основаването си осъществяваме следните цели:

·         подпомагане на своите членове и защита на техните интереси на национално, регионално и местно равнище;

·         опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство;

·         повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за интегриране на хората с увреждания и лицата в рискови групи;

·         интегриране на хората с увреждания и лицата в неравностойно социално положение, чрез рекреация, спорт и туризъм.

 

Към днешна дата организацията разполага с членска маса от 2950 души, от които около 2000 са с различно по вид и степен увреждане. От 2013 г. до днес екипът на БАРТ е организирал за своите членове над 150 бр. екскурзии в България и над 60 бр. в рамките на Европа. Освен това сме провели 6 бр. рехабилитационни лагера за деца и младежи с увреждания, както и пътувания за възрастни хора от клубове на пенсионера и инвалида на територията на Столична община.

 

Представяме Ви резюме на проекта и дейностите, които ще се реализират:


            2. Резюме на проекта

 

Проектът е насочен към спортни дейности и програми на открито за различни целеви групи от 15 до 29 г., включителнодеца и младежи с увреждания. Потенциалът, личните спортни успехи и доброволческият дух на младите таланти, с успехи в спорта, са предпоставка за активизиране на интереса на ученици и младежи от различни социални групи към физическа активност и социално включване.

Дати на спортното събитие:           03.06.2016 г. /петък/

                                                           04.06.2016 г. /събота/

Място на провеждане:                     местност „Златните мостове“, Витоша планина

Партньори на организацията:        138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

                                                           63 ОУ „Христо Ботев“
                                                           Народно читалище „Светло бъдеще – 2015“

            3. Дейности по проекта

Планинско бягане – инструктаж, физически упражнения за загряване, крос бягане по обособен маршрут; под ръководство на ментори-специалисти и медицинско лице (15/19 и 20/29 г.)

Планинско ориентиране с преход по определен маршрут – инструктаж, реализиране на терен с игрови подход, ролева игра; под ръководство на ментор-специалист (15/29 г.)

Наблюдение и изучаване на биоразнообразието в планината – инструктаж, преход с образователен семинар, вкл. ролеви игри, насочени към гражданско и екологично образование; опознавателен елемент; провежда се на терен, под ръководството на ментор (15/19 г.)

Спортове с художествена насоченост – работа в малки групи, вкл. игра с обръч, мажоретна група; под ръководство на ментор-специалист (15-22 г.)

Физически упражнения и спортна дейност – аеробика, гимнастика, тенис, федербал и др.; под ръководство на ментор-специалист (15/20-21/29 г.) 

Турнир по шах и табла – инструктаж, сформиране на категории участници – начинаещи и напреднали, сформиране на отбори, прилагане на образивателен елемент на доброволчески принцип – изявени ученици подпомагат начинаещи и такива със специални нужди и потребности или от рискови групи; под ръководство на ментор-специалист (15/29г.)

Турнир по волейбол – инструктаж, сформиране на категории участници – начинаещи и напреднали, сформиране на отбори, прилагане на образивателен елемент на доброволчески принцип – изявени ученици подпомагат начинаещи и такива със специални нужди и потребности; под ръководство на ментор-специалист (15/29г.)

Ролеви игри по групи с физическа активност от нашето детство – образователен елемент, изучаване на традициите в детството преди комютърната еволюция, доброволчески и опознавателен момент, вкл. игра на дама, ластик, държави, народна топка, кър и други забавни игри, според интереса и възрастта на участниците (15-29г.)