Сурдас / Св. Кави

Сурдас / Св. Кави Сурдас/ - е светец, поет и музикант от 15 в. известен със своите песни посветени на Господаря Кришна. Сурдас е много важна личност в индийската история. Смята се, че той е композирал стотици хиляди песни в своя magnum opus „Сур Сагар” /Океан от мелодии/, от които са запазени над 8 000. Признат е за светец и е известен като Сант Сурдас, което буквално ще рече „роб на мелодията”.

 

 

Превод:Добрин Добрев

Редакция: Александър Велков

Източник:

 

http://www.disabled-world.com/artman/publish/famous-blind.shtml