Съобщение за екскурзия

ТСО „Съединение” организира еднодневна пешеходна екскурзия с маршрут: София – Игликина поляна – връщане през Владая – София.

Тръгване – 10 ноември 2012г. – събота - 09,20  часа – спирка на автобус № 63 – Красно село.

Групата ще бъде водена от Иван Бакърджиев – телефони за справки:

956 14  38; 0899 079 907