Фотоизложба - гледащите виждат неща, видими за невиждащите

На 21 юни от 18:30 ч. в литературен клуб "Перото" в НДК ще бъде открита фотоизложба "Равни с мен". Експозицията включва творби на млади автори с намалено зрение и незрящи.

Това са младежи, които са се реализирали в обществото, но не благодарение на обществото и институциите, а на собствената си сила и вяра, на упоритата си борба за равнопоставен живот и труд. С тази изложба и те, и ние, които ги подкрепяме, искаме да покажем, че те могат да бъдат равностойни наши колеги и че трудът им е не по-малко ценен и продуктивен от нашия.

Фотоизложбата ще провокира, защото никой от нас не може да свърже израза "незрящ човек", че е автор на снимка. Така, както не може да си представи човек с увредено зрение в трудов процес, еднакъв на нашия. Единствената цел на инициативата е да накара здравия човек да осъзнае факта, че само един дефект в състоянието на друг човек, не го прави ненужен и неспособен.

Инициативата, също така, има благотворителен характер. Снимките ще бъдат продавани, защото желанието ни е да помогнем на младите хора със зрителни затруднения в пригаждането на тяхното битие или в постигането на техните човешки стремежи.

Ако искате да подпомогнете процеса на "проглеждане" на българското общество, моля, бъдете част от нас.

Равни с мен

 

Източник: http://kafene.bg/