10 участници в столичния конкурс по бързо и правилно четене и писане на брайл

На  първи юли 2016 г. в Центъра за рехабилитация и социална интеграция на  слепи  София  се  проведе  поредният  конкурс за "Бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт". Конкурсът се организира от регионална  организация  на  ССБ  София. Поради това, че към датата на провеждане  на конкурса учебната година вече беше приключила в него не взеха  участие  ученици  от  УДНЗ  "Луи Брайл", които редовно участват в него.

 

Така за участие се явиха 10 незрящи от Регионалната организация на ССБ София, които се състезаваха в три модула. Първата  група  включваше  участници, които са се самообучили на брайл или  са  били  обучени  в различни форми на извънучилищно обучение. На първо  място  се  класира  Виолета Петкова, втори е Димитър Веселинов, трети Живка Павлова.

Втората група включваше незрящи, които са усвоили четмото и писмото на брайл в специализираните училища за незрящи.

В  този  модул  първо  място  завоюва  Хари Хараламбов, второ - Румяна Каменска, трето - Ваня Димитрова.

От  миналата  година  в тези конкурси беше въведен и още един модул, а именно  "Бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт на английски език".

Тази  година  класирането  е  следното: Първо място за Ваня Димитрова,

Второ за Румяна Каменска и трето за Хари Хараламбов.

Наградите  имаха  и  скромен  паричен  еквивалент,  20,  15  и  10 лв. съответно за първо, второ и трето място.

Конкурсът се проведе от жури в състав: Йордан  Младенов,  Марина  Петкова  и  Савка Кацарска - Членове и Петър Стайков - председател.