От 12 юли започва изплащането на помощите по Чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ

От 12 юли 2016 г., вторник, ще се изплащат Парите за ползване на придружител, съгласно чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /т.нар. петолевки !

Място за изплащане :

1.            За съюзните членове от ТСО „Възраждане“, ТСО „Младост“, ТСО „Надежда“ и ТСО „Съединение“ в Клуба на РСО София на ул. „Цар Симеон“ № 110 , в района на централния пазар, - всеки работен ден от 09 ч. до 16 ч.;

2.            За членовете на ТСО „Люлин“ - в клуба на РСО София в партера на бл. 1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа № 138, всеки работен ден от 09

ч. до 16 ч.  в приемните дни от 9 ч.. Сумите ще се изплащат след представяне на лична карта на правоимащият съюзен член !