Сайтовете достъпни за незрящи

 

 

Сайтове и мобилни приложения на администрации, държавни болници, съдилища и

 

други институции ще станат по-достъпни за незрящи граждани. 80 млн. европейци с

 

увреждания се нуждаят от по-добър достъп до сайтове и мобилни приложения. За да

 

стане това, Съветът на ЕС вчера одобри директивата за уебдостъпност на

 

обществения сектор. Целта на новата директива е да опрости използването на

 

интернет от хора в неравностойно положение. Тя изисква страните да гарантират,

 

че уебсайтовете на публичния сектор и мобилните приложения отговарят на 

 

стандарти за достъпност. Правилата ще включват например осигуряване на описания

 

на нетекстово съдържание за лица със зрителни ограничения или за създаване на

 

съдържание, което може да бъде по-добре представено в редица устройства. За да

 

бъде приета окончателно директивата, парламентът на ЕС трябва да я одобри на

 

второ четене. След това държавите членки ще имат 21 месеца, за да променят

 

националните си закони. Година след това новите сайтове трябва да отговарят на

 

новите правила, а за старите сайтове ще се даде срок от 33 месеца.

 

 

 

Дата на публикацията: 19.07.2016 г.

 

Източник:

 

В. Стандарт