„Абонаментна кампания за изданията на ССБ и книги на CD 2017

Уважаеми читатели,

Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2017 година.
За да направите своя абонамент, вие можете да се обърнете за съдействие към председателите на РСО и ТСО.
Абонаментната кампания за 2017 година ще продължи до 30 ноември!
Абонаментът за списание "Зари" на зрящо става само в пощенските станции. Каталожният номер на сп. "Зари" е 1322. Абонаментът за  цялата година е 6 лева.

Краен срок - 30 ноември 2016 г.!

През 2017 г. ще излизат следните брайлови списания:

"Зари" - 12 кн., цена - 6 лв.
"Кръгозор" - 12 кн. по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Спортен преглед" - 12 кн. по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Женски свят" - 6 кн. по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Вариант" - 6 кн. по 30 хил. знака, цена - 2.40 лв.
"Светулка" - 6 кн. по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Минерва" - 6 кн. по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.

През 2017 г. дискът с говорещите списания "Знание", "Съвременност", "Домашен съветник", "Литературен калейдоскоп", "Зари" и политическото списание "Наблюдател" ще излиза всеки месец.
Информацията на диска ще е в обем средно около 20 часа.
Годишният абонамент е 8 лева за 12 броя CD.
Моля, включете се в списъците за абонамент при председателите на РСО и ТСО или ни изпратете писмо за индивидуалния ви абонамент, което да съдържа трите ви имена и пълният ви адрес, както и имената на списанията, за които желаете да се абонирате.
Парите за брайловите издания и за диска с говорещите списания можете да преведете на банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ "Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Писмата, списъците с абонатите за брайловите и говорещите списания - имената и адресите, както и  номерата на квитанциите,  изпращайте на адрес:

1309 София, ул. "Найчо Цанов" № 172,
до редакцията на сп. "Зари".

Краен срок - 30 ноември 2016 г.!

Уважаеми читатели,

Започна и абонаментът за книги на CD за 2017 година.
Абонаментът за полугодие е 15 лв. за 15 диска, а за цялата година - 25 лв. за 30 диска или 50 лв. за 60 диска.
Парите за абонамент можете да преведете на банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ "Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Имената и адресите, както и номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:

1309 София, ул. "Найчо Цанов" № 172,
до Централната фонобиблиотека на ССБ.

Телефон за справки: 02/812 70 44.

Краен срок за абонамент - 30 ноември 2016 г.

И през 2017 г. Звукозаписното студио ще ви предоставя услугата сами да избирате предпочитаните от вас книги. Цената за CD с избрани от вас произведения е 3 лева, като желаещият заявява кои точно книги да му бъдат записани. Тази услуга се предлага в течение на цялата година и не е обвързана с абонамент.

Източник:
http://zari-bg.net/subscription.html