Решение на РУС на РО София: Подготовката за протестни действия налага отлагане на общите събрания.

На заседание на районният управителен съвет на РО София бе взето решение за отлагане на редовните годишни общи събрания, поради ангажираността на служителите на организацията в подготовката на  протестните действия, предизвикани от сигнали за промени в социалното законодателство. В писмо до членовете на столичните ТСО се посочва:

 

„От началото на тази година българското правителство и Народно събрание започнаха обсъждане на кардинални промени в социалната сфера, водещи до отнемането на права и доходи на хората с увреждания. В знак на протест председателя на ССБ и другите Национално представителни организации на и за хора с увреждания на 1 март връчиха протестна нота на министъра на труда и социалната политика и напуснаха заседанието на Националния съвет за хората с увреждания  към Министерски съвет. Всички организации единодушно решиха да преминат към протестни действия, кулминацията на които ще бъде организирането на 11 април 2018г. от 11,00 часа на площад „Независимост” на Национален протестен митинг в гр.София.

Това налага Регионалната и териториалните организации да се включат активно в планираните действия…“ „Отчитайки създадената ситуация и големите ангажименти на актива ни по организация на протеста, РУС София на 13 март 2018г. проведе заседание и предложи на УС на ССБ да разреши отчетната кампания на ТО да се проведе през месец септември 2018г. С решение взето на 14 март 2018г. УС на ССБ прие нашето предложение.“

  На 22 март, четвъртък, от 18:00 ч. в клуба на бл. А на бул. Европа 138 ще се проведе среща с цел разясняване на готвените от държавата п