Как незрящите разпознават банкноти и разбират какво има около тях?

Топ 10 приложения, препоръчани от експерт.

Преподавателят в  социален център „Равни възможности“ Акпар Мендебаиров представи подборка от 10 много полезни приложения  и програми за хора с проблеми със зрението.  Посочените програми работят със съвременни операционни системи за мобилни телефони и са достъпни за сваляне в онлайн магазини.

 

  „Съвсем неотдавна незрящите не можеха да си представят как ще работят на телефони със докосване, но днес много хора успешно ги ползват. Така че, бих искал да опиша програми, които облекчават живота им“ обяснява Мендебайров.

  Ето и неговата подборка:

Екранни четци:

1.       Програма „Talk back“

С помощта на тази програма работят практически всички ползватели на устройства в платформата Android, тъй като тя озвучава всичко, написано на екрана на телефона.

2.       Shine plus

Алтернативно приложение на Talk back.

3.       Сравнително  нов четец, който е инсталиран само на телефони Samsung, модели S, А3, A5, А7 след 2017 г.   Програмата има много предимства, особено лесно я усвояват свикналите с жестовете на Ай фон, които практически са аналогични.

Други програми:

1.       Библиотека АV3715 –

Това е първата международна онлайн програма. Тук има огромно количество аудиокниги и над 40 хил аудиоматериали.   Благодарение усилията на  социален център „Равни възможности“ библиотеката се попълва с произведения на киргизки език. 

2.       Програмата TapTapSee е предназначена  да помага на незрящи и слабовиждащи за разпознаване на обекти, с които те се сблъскват в ежедневието си. Снимаш обекта и получаваш описание на картина. Например „Какво има на масата?“, „Какъв е надписът върху листа?“ и т. н.

3.       Програма OsmAnd – това е навигационно приложение, адаптирано за незрящи. Всяка точка,  всяко място на геолокация се озвучава.  Приложението е достъпно в play market.

4.       Blind-droid wallet

Приложението е разработено специално за хора с нарушено зрение. Програмата е незаменима в случай, че искаме да разпознаем  банкноти без връзка с интернет. Достатъчно е да доближим банкнотата до камерата на смартфона и номиналът й ще бъде произнесен от синтезатора на реч.  

5.       Програма S Voice

Тази програма е инсталирана само на телефони Samsung, модели S. С нейна помощ можем да управляваме телефона си чрез глас. Например можем да даваме следните команди „Позвъни на мама!“, „Напиши SMS!“, а също и гласови команди „Стартирай приложение“ и т. н.

6.       Асистент  Дуся –

С помощта на Дуся можем да задаваме гласови команди към телефона. Например „Времето в различните градове“, „Позвъни на приятел?“, „Напиши SMS!!“, „Състави маршрут!“ Основно преимущество е възможността самостоятелно да бъдат създавани множество различни скриптове, чийто предназначение разширява функциите на програмата.

7.       Be my eyes

Това е споделяне на малки добри дела. Незрящи и слабовиждащи могат да помолят за помощ зрящи доброволци, които получават сигнал на телефоните си. Когато зрящият доброволец приеме позвъняването между събеседниците се установява аудио и видео връзка. С помощта на камерата доброволците се превръщат в очи за незрящите.  

Справка:

Социален център „Равни възможности“  осъществява своята дейност от 2014 г. Целевата му група са хора с ограничени физически възможности. В центъра се водят компютърни курсове,  оказват се психологически и юридически консултации, трудоустрояване на лица с увреждания и помощ за студенти при търсене на  учебни материали, подготовка на реферати,  домашни и т. н.  

Източник:
kabar.kg

Превод:
Александър Велков